Kalkmortels

Bekijk onze kalkmortels

Verf

Drie laags pleisterwerk van historisch bereide kalkmortel

De tweede laag kan aangebracht worden.

De tweede laag, de raaplaag, dient om de ondergrond strak te maken. Vergeet niet de ondergrond te bevochtigen.

Breng de kalkmortel op dezelfde wijze aan als de eerste gang en breng de pleister gelijk onder de rei. De pleistermortel nadat deze voldoende is gezet met een houten spaan dicht schuren en stevig verdichten. Krachtig duwend doordraaien met een houten spaan maakt de pleisterlaag compact en vlakt het oppervlak. Als de raaplaag voldoende begint te verharden (is nog vochtig maar voelt lederhuid aan) met een stalen schuurraam, rabot opruwen. Dit kan ook door een houtenspaan op twee hoeken te voorzien van 2 mm uitstekende schroeven en deze met cirkelende bewegingen over de raaplaag te gaan.

Laag drie, de afwerklaag.

Vergeet niet de ondergrond te bevochtigen. De derde laag, de afwerklaag in de gewenste afwerking. De maximaal aan te brengen laagdikte is weer afhankelijk van de mortelreceptuur. Contoleer dit vooraf.

Afhankelijk van de afwerking breng je deze laag in twee keer op. Als de eerste laag is opgesteven schuur het dan door met een houtenspaan. Breng een dunnere tweede laag aan welke je afwerkt naar het gewenste resultaat. Bevochtig het oppervlak bij afwerkingen met een sponsspaan, pleistermes of spaan. Let wel op dat er niet teveel water wordt gebruikt want dat trekt teveel kalk naar het oppervlak.

Nazorg van een historische kalkpleister

Een goed afgewerkte kalkpleister heeft een positieve bijdrage uw gebouw bij de beheersing van de vochtighuishouding en draagt positief bij aan een gezond leefklimaat in het interieur. Het geeft een mooie afwerking die geen enkele moderne gips kan evenaren, nazorg is hierbij een vereiste: lees de informatiebladen carbonatatie van kalk en de leidraad kalkwerken het jaar rond

U wilt een verf aanbrengen op de pleister?

We raden aan dat u natuurlijke verf gebruikt die de unieke technische eigenschappen van de historische pleister niet negatief beïnvloeden. De duurzaamheid van de verf zal afhangen van het applicatiemoment en gekozen minerale verfsysteem. Bel voor advies of bezoek www.kalkmortel.nl.

Meesters in kalk

Het werken met kalkmortels is niet heel moeilijk maar vraagt in de voorbehandeling en nazorg wel wat vakkennis. Alle materialen die je daarbij helpen tot een goed resultaat zijn bij ons verkrijgbaar, van jute afscherming tot veiligheidsbrillen. Ben je niet bekend met kalk producten maar beschik je wel over enige vakkennis en wilt graag zelf aan de slag lees dan de HANDLEIDINGEN goed door of volg een introductie workshop werken met kalk.  Voor specifieke werkzaamheden of bij restauraties geven wij desgewenst ook een masterclass op locatie afgestemd op het object en de wensen.

Veiligheidsvoorschriften.

GEVAAR
H: 315-318-335  P: 102-261-280-301+310-302+352-304+340-305+351+338 GHS05  GHS07
Veroorzaakt huidirritatie.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Buiten bereik van kinderen houden.

Inademing van stof/rook/gas/nevel/ damp/spuitnevel vermijden.

Beschermende handschoenen/ kleding/oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.

NA INSLIKKEN: onmiddelijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruiker.      

Referenties

Offerte aanvragen

Onze klantgerichte aanpak en expertise rondom kalk stellen ons in staat om u de best mogelijke oplossingen te bieden. Aarzel dus niet om een offerteaanvraag in te dienen via onze website en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.