Kalkmortels

Bekijk onze kalkmortels

Mortel analyse & onderzoek

Mortel analyse is een bewezen methode voor het bepalen van de samenstelling van originele mortelrecepturen gevonden op monumentale en historische gebouwen. De uitkomst van het onderzoek dient als basis voor een duplicaat van de historische mortel en wordt vaak gezien als het startpunt van een reparatiespecificatie of restauratie.

Mortel analyse & onderzoek

Wij bieden diverse mortel analyses variërend van een basale visuele en fysieke beoordeling tot zeer geavanceerde wetenschappelijke testen om verschillende eigenschappen te bepalen, zoals hieronder beschreven.

Het is belangrijk om vanaf het begin te weten wat voor soort informatie vereist is en hoe dit toekomstige beslissingen kan beïnvloeden. Al onze servicepakketten voor mortel oplossingen bieden een kant en klare oplossing in de vorm van een op kwaliteit gecontroleerd mortel voorstel naar aanleiding van het onderzoek. Door permanente archivering kan de reparatie mortel worden gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw geëvalueerd en in elke gewenste hoeveelheid in de toekomst worden besteld. Meer weten over onze aanvullende analyses?

Zoutbelast onderzoek

Download onze informatie & aanvraagbrochure

Onderbouwing voor restauratiestrategie

Technisch gezien benaderen duplicaten van de originele mortel de eigenschappen van historische mortels en pleisters. Hierdoor vermindert het risico op barsten en scheuren als gevolg van differentiële bewegingen of verwering door incompatibele materialen. Het ademend vermogen van de bijpassende reparatiemortel helpt het evenwicht in de vochthuishouding tussen mortel en metselwerk te behouden, waardoor de constructie van de gebouwen droog blijven. Correct gebruikt, kan een mortel analyse deel uitmaken van een alomvattende benadering om de constructie van een gebouw te begrijpen en voor het ontwikkelen van een geschikte restauratie strategie.

NIEUW

Als bedrijf dat gespecialiseerd is in restauratieproducten en traditioneel ambacht voor monumentale gebouwen, combineren wij ambachtelijke kennis en vaardigheden met moderne wetenschappelijke onderzoekstechnieken. Onze onderzoeksdiensten zijn hier een uitstekend voorbeeld van. We maken gebruik van geavanceerde technologieën zoals drones en materiaalnanalyses om een grondig begrip te krijgen van de conditie van het gebouw en de gebruikte bouwmaterialen. Dit stelt ons in staat om een deskundig advies te geven voor het herstel en onderhoud van monumenten. Daarnaast zijn wij er trots op dat wij de oude ambachtelijke technieken van restauratie en decoratieve afwerkingen in ere houden. Met onze diensten brengen we wetenschap en ambacht samen, om ervoor te zorgen dat monumenten voor de toekomst behouden blijven.

Ons onderzoek en analyse is een combinatie van wetenschap en ambacht, waarbij wij ons vakmanschap en kennis van historische bouwmaterialen en -technieken combineren met moderne onderzoeksmethoden en -apparatuur. Zo kunnen wij u de beste oplossingen bieden voor het herstel en behoud van uw monumentale pand.

  1. Onderzoek naar de conditie van natuursteen: Ons onderzoek naar de conditie van natuursteen kan helpen om problemen met de steen in kaart te brengen en te achterhalen wat de oorzaken hiervan zijn. Door middel van nauwkeurige analyses kunnen we inzicht krijgen in de staat van de steen en advies geven over eventuele maatregelen die genomen kunnen worden om deze te herstellen of te behouden.
  2. Onderzoek en analyse van mortel: Ons onderzoek en analyse van mortel kan helpen om de samenstelling en eigenschappen van de mortel te achterhalen. Op basis hiervan kunnen we advies geven over welke mortel het meest geschikt is voor een restauratieproject en hoe deze het beste kan worden toegepast.
  3. Onderzoek naar bouwschadelijke zouten in muren: Ons onderzoek naar bouwschadelijke zouten in muren kan helpen om de oorzaak van schade aan een muur te achterhalen. Door middel van nauwkeurige analyses kunnen we vaststellen of zouten de oorzaak zijn en advies geven over hoe deze problemen het beste kunnen worden aangepakt.
  4. Kleuronderzoek van mortel: Ons kleuronderzoek van mortel kan helpen om de oorspronkelijke kleur van een gebouw te achterhalen en kan dienen als basis voor restauratieprojecten. We hebben een uitgebreide kleurbibliotheek met meer dan 500 historische kleuren en kunnen u adviseren over de beste kleurkeuze voor uw project.
  5. Onderzoek en advies voor herstel en onderhoud: Ons onderzoek en advies voor herstel en onderhoud kan helpen om problemen met een monumentaal gebouw te identificeren en op te lossen. Door middel van onze expertise kunnen we u adviseren over de beste manier om een gebouw te restaureren en te onderhouden, rekening houdend met historische en duurzame aspecten.
  6. Drone inspecties van gevels en schoorstenen: Onze drone inspecties van gevels en schoorstenen bieden een snelle en veilige manier om hooggelegen delen van een gebouw te inspecteren. Door middel van geavanceerde technologie kunnen we gedetailleerde beelden maken van de toestand van het metselwerk en eventuele problemen opsporen. Dit kan helpen om problemen op tijd te identificeren en te voorkomen dat ze erger worden.

Minimale interventie en reparatie wordt over het algemeen aanvaard als de beste aanpak voor conserveringswerkzaamheden. Bij het repareren of vervangen van mortel of pleister afwerkingen zorgt het gebruik van duplicaten voor een goede match vanuit een esthetisch en technisch perspectief. 

Referenties

Offerte aanvragen

Onze klantgerichte aanpak en expertise rondom kalk stellen ons in staat om u de best mogelijke oplossingen te bieden. Aarzel dus niet om een offerteaanvraag in te dienen via onze website en wij zullen zo spoedig mogelijk reageren.