Instandhouding van uw monument

De passende mortel voor instandhouding van elk object

Van gemeentelijk monument tot werelderfgoed.

Nederland heeft een rijk verleden van gebouwd erfgoed. Door de eeuwen heen zien we een verscheidenheid aan architectonische stromingen en bijbehorende bouwtechnieken en materialen.

Buiten gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten zijn er bijna 62.000 erkende rijksmonumenten.

Al duizenden jaren bouwstof van de toekomst

Het merendeel van de nog bestaande monumenten in Nederland is gebouwd met traditioneel bereidde luchtkalk-mortel .

Deze historische gebouwen kenmerken zich door het gebruik van lokale natuurlijke materialen en ambachtelijk vakmanschap van meesters en gezellen.

De veelal ”ademende” materialen en de gebruikte ambachtelijke technieken zijn dus per object en per regio verschillend.

Voor succesvol onderhoud en instandhouding van ons erfgoed is het dus belangrijk inzicht te krijgen in de historische materialen en om de gebruikte technieken te begrijpen.

Duurzaam en compatibel

Nieuw te gebruiken kalkmortel voor instandhouding dient de zelfde technische eigenschappen te hebben als het historisch materiaal, dit noemen we technisch compatibel restaureren.

Als de gebruikte kalkmortels dezelfde opbouw en technische eigenschappen hebben als het authentieke materiaal zullen deze op den duur op dezelfde manier verouderen.

Om een restauratie in de huidige situatie visueel compatibel te maken kan het gewenst zijn een retouche aan te brengen.

Dit geeft toekomstige restauratoren de vrijheid aangrenzend materiaal eventueel in de toekomst te ontdoen van verontreiniging.

Restauratie ethiek

De Mortel Compagnie levert duplicaten of verbeterde versies van de mortel middels onderzoek naar fragmenten van historisch aanwezig materiaal. De analyse van het onderzoek verteld ons over de bouwstoffen en de unieke bereidings- en verwerkingswijze voor duurzaam en compatibel onderhoud voor instandhouding van uw monument.